MH Hajnice

Slavnostní otevření nové hasičské zbrojnice

Napsal Jarda, 4. února 2011 v 11:47. foto

V pátek 28. ledna 2011 nastal důležitý milník v historii našeho sboru. Proběhlo slavnostní otevření nové hasičské zbrojnice a její předání do užívání SDH Hajnice. Naše nové zázemí bylo vybudováno za pomocí dotací Ministerstva vnitra, programu POV Královéhradeckého kraje, Státního fondu životního prostředí a finančních prostředků naší obce.

Slavnostního otevření se zúčastnili zástupci HZS královéhradeckého kraje v čele s ředitelem ing. Františkem Menclem, hejtmana našeho kraje zastupoval p.Vlastimil Dlab, dodavatelskou stavební firmu p.Vladimír Tomek, krajské sdružení hasičů p.Jiří Orsák. Slavnostního otevření se zúčastnili členové SDH Hajnice, naši mladí hasiči a další hosté. Přítomné uvítal starosta obce p.Petr Červený, drobné dárky hostům předali naši nejmladší hasiči. Slavnostního přestřižení pásky se ujali p.Vlastimil Dlab a ing. František Mencl.

Potom již následovala prohlídka nové hasičské zbrojnice. Naši mladí hasiči připravili pro hosty malou výstavku našich sportovních trofejí a kronik, zástupci obecního úřadu připravili pro hosty občerstvení.

V sobotu následoval den otevřených dveří pro veřejnost a okolní sbory. Během celého dne si prohlédlo hasičárnu okolo 450 návštěvníků.

Aktuality:

Kalendář: